RAPORT DE EVALUARE a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2023

Pentru detalii suplimentare vă rugăm să accesați link-ul Raport de evaluare

 

PROIECTUL  DE  HOTĂRÂRE  AL  CONSILIULUI  LOCAL privind aprobarea cuantumului veniturilor proprii aferente Grădinii Zoologice Braşov pe anul 2023

Pentru detalii suplimentare și depunere opinie la proiectul HCL, vă rugăm să accesați link-ul de mai jos.

www.brasovcity.ro/ro/consiliul_local/proiecte_de_hotarare_dezbatere_publica/18032/

Anunț public

Gradina Zoologica Brasov, titular al proiectului „Obtinere A.C. pentru: amenajare tarc pentru pinguini, foci si lei de mare” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare „continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare”, pentru proiectul „Obtinere A.C. pentru: amenajare tarc pentru pinguini, foci si lei de mare”, propus a fi amplasat in Brasov, strada Brazilor nr. 1.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Brasov, str. Politehnicii nr. 3, in zilele de luni-joi, intre orele 8-16.30 si vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmbv.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de interne a APM Brasov.