Anunț public

Gradina Zoologica Brasov, titular al proiectului „Obtinere A.C. pentru: amenajare tarc pentru pinguini, foci si lei de mare” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare „continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare”, pentru proiectul „Obtinere A.C. pentru: amenajare tarc pentru pinguini, foci si lei de mare”, propus a fi amplasat in Brasov, strada Brazilor nr. 1.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Brasov, str. Politehnicii nr. 3, in zilele de luni-joi, intre orele 8-16.30 si vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmbv.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de interne a APM Brasov.