Anunț organizare licitația publică deschisă cu strigare

GRĂDINA ZOOLOGICĂ BRAŞOV, cu sediul în Braşov, str. Brazilor nr. 1, tel/fax: 0268-337787, email: gradinazoobv@yahoo.com, cod fiscal 4384079,  reprezentată prin Director Alin Pînzaru, anunţă licitaţia deschisă cu strigare, în vederea închirierii spațiului interior, aflat în incinta Grădinii Zoologice Brașov, în suprafata de 78,80 mp, cu  destinaţia de vânzare produse zaharoase de tip cofetărie – patiserie, sandvisuri şi a băuturilor non alcoolice.

Documentele licitaţiei le gasiți pe site-ul instituției (https://zoobrasov.ro), începând cu data de  03.08.2021, termenul limită de depunere al dosarelor de participare la licitaţie este 24.08.2021 ora 15,00.

Deschiderea licitaţiei va avea loc la sediul Grădinii Zoologice Braşov, în data de 25.08.2021, ora 12,00.

Descarca documentele licitației, Caietul de sarcini și Fișa de date, de la linkurile următoare: Caiet de sarcini / Fișa de date