Anunț organizare licitație publică deschisă 

 

GRĂDINA ZOOLOGICĂ BRAŞOV, cu sediul în Braşov, str. Brazilor nr. 1,  tel/fax: 0268-337787, email: gradinazoobv@yahoo.com, cod fiscal 4384079, reprezentată prin Director Alin Pînzaru, anunță licitație publică deschisă, în vederea închirierii spațiului interior în suprafață de 90,79 mp, aflat în incinta  Grădinii Zoologice Brașov, care deservește vânzarea de produse de cofetărie-patiserie, sandviciuri și ale băuturilor non alcoolice”

Documentele licitației vor fi puse la dispoziția celor interesați, la sediul Grădinii Zoologice Brașov  și pe site-ul instituției (https://zoobrasov.ro), începând cu data de 12.04.2023. 

Termenul limită de depunere al ofertelor/dosarelor de participare la licitație este : 04.05.2023, ora 13:00.

Deschiderea licitației va avea loc la sediul Grădinii Zoologice Brașov, în data de 08.05.2023, ora 10:00.

Documente licitație:

Caiet de sarcini -Licitatie Publica – cofetarie

Contract cadru -draft            Fisa de date a achizitiei-cofetărie

Formularul nr.1      Formularul nr.2     Formularul nr.3   Formularul nr.4

 

 

Anunț organizare licitația publică deschisă cu strigare

GRĂDINA ZOOLOGICĂ BRAŞOV, cu sediul în Braşov, str. Brazilor nr. 1, tel/fax: 0268-337787, email: gradinazoobv@yahoo.com, cod fiscal 4384079,  reprezentată prin Director Alin Pînzaru, anunţă licitaţia deschisă cu strigare, în vederea închirierii spațiului interior, aflat în incinta Grădinii Zoologice Brașov, în suprafata de 78,80 mp, cu  destinaţia de vânzare produse zaharoase de tip cofetărie – patiserie, sandvisuri şi a băuturilor non alcoolice.

Documentele licitaţiei le gasiți pe site-ul instituției (https://zoobrasov.ro), începând cu data de  03.08.2021, termenul limită de depunere al dosarelor de participare la licitaţie este 24.08.2021 ora 15,00.

Deschiderea licitaţiei va avea loc la sediul Grădinii Zoologice Braşov, în data de 25.08.2021, ora 12,00.

Descarca documentele licitației, Caietul de sarcini și Fișa de date, de la linkurile următoare: Caiet de sarcini / Fișa de date