bufniță polară

Specia se găseşte în principal în tundra din zona arctică, în Alaska, Groenlanda, Canada, nordul Scandinaviei. Dacă sursele de hrană sunt sărace, bufniţele polare coboară spre sud, ajungând în Islanda, nordul Europei, centrul Rusiei şi nordul Chinei. Sunt păsări de pradă exclusiv carnivore. Vânează în principal lemingi şi şoareci, dar, în funcţie de disponibilitatea hranei, pot vâna şi iepuri, marmote, şobolani sau alte păsări de dimensiuni mai mici.

bufniță polară

Categoria I

SILVER – 10 EURO+

 • diplomă părinte adoptiv;
 • menţionarea părintelui adoptiv pe panoul de onoare;
 • 2 stickere părinte adoptiv (pt maşină);
 • 1 poză animal adoptat;
 • 1 magnet poză animal adoptat;
 • invitaţie ziua părinţilor adoptivi.

Categoria II

SILVER+ – 25 EURO+

 • diplomă părinte adoptiv;
 • menţionarea părintelui adoptiv pe panoul de onoare;
 • 2 stickere părinte adoptiv;
 • 1 poză animal adoptat;
 • 2 magneţi poză animal adoptat;
 • invitaţie ziua părinţilor adoptivi;
 • newsletter (lunar) cu noutăţi de la Zoo Braşov, planuri, realizări etc.

Categoria III

GOLD – 50 EURO+

 • diplomă părinte adoptiv;
 • menţionarea părintelui adoptiv pe panoul de onoare;
 • 2 stickere părinte adoptiv (pt maşină);
 • 1 poză animal adoptat;
 • 4 magneţi poză animal adoptat;
 • invitaţie ziua părinţilor adoptivi;
 • newsletter (lunar) cu noutăţi din Grădina Zoologică Braşov, planuri, realizări etc.
 • 4 vouchere intrare gratuită.

Categoria IV

GOLD+ – 100 EURO+

 • diplomă părinte adoptiv;
 • menţionarea părintelui adoptiv pe panoul de onoare;
 • 2 stickere părinte adoptiv (pt maşină);
 • 1 poză animal adoptat;
 • 10 magneţi poză animal adoptat;
 • invitaţie ziua părinţilor adoptivi;
 • newsletter (lunar) cu noutăţi din Grădina Zoologică Braşov, planuri, realizări etc;
 • 10 vouchere intrare gratuită

Categoria V

PLATINUM – 500 EURO+

 • diplomă părinte adoptiv;
 • menţionarea părintelui adoptiv pe panoul de onoare;
 • 5 stickere părinte adoptiv (pt maşină);
 • 1 poză animal adoptat;
 • 10 magneţi poză animal adoptat;
 • invitaţie ziua părinţilor adoptivi;
 • newsletter (lunar) cu noutăţi din Grădina Zoologică Braşov, planuri, realizări etc;
 • 30 vouchere intrare gratuită;
 • plăcuţă 25 x 10cm în care se menţionează că animalul a fost adoptat de către compania respectivă.

Categoria VI

PLATINUM+ – 1000 EURO+

 • diplomă părinte adoptiv;
 • menţionarea părintelui adoptiv pe panoul de onoare;
 • 10 stickere părinte adoptiv (pt maşină);
 • 1 poză animal adoptat;
 • 20 magneţi poză animal adoptat;
 • invitaţie ziua părinţilor adoptivi;
 • newsletter (lunar) cu noutăţi din Grădina Zoologică Braşov, planuri, realizări etc;
 • 50 vouchere intrare gratuită;
 • plăcuţă 25 x 10cm în care se menţionează că animalul a fost adoptat de către compania respectivă;
 • promovare media pe ecrane zoo.

Categoria VII

DIAMOND – 2500 EURO+

 • diplomă părinte adoptiv;
 • menţionarea părintelui adoptiv pe panoul de onoare;
 • 15 stickere părinte adoptiv (pt maşină);
 • 1 poză animal adoptat;
 • 40 magneţi poză animal adoptat;
 • invitaţie ziua părinţilor adoptivi;
 • newsletter (lunar) cu noutăţi din Grădina Zoologică Braşov, planuri, realizări etc;
 • 70 vouchere intrare gratuită;
 • plăcuţă 25 x 10cm în care se menţionează că animalul a fost adoptat de către compania respectivă;
 • promovare media pe ecrane zoo;
 • Pachet Smart view – Acces webcam la animalul adoptat (într-un anumit interval orar)+descriere adopţie pentru birou (lângă TV). MOMENTAN INDISPONIBIL

Stabilirea condițiilor privind adopția animalelor din Grădina Zoologică Brașov

”Adoptă la zoo, conservă în natură”

          Condițiile adopțiilor de animale din Grădina Zoologică Brașov, precum și drepturile și obligațiile persoanelor fizice/juridice care adoptă animale sunt următoarele:

Art. 1. Orice persoană fizică sau juridică poate adopta animale din Grădina Zoologică Brașov. Prin adopția unui animal se înțelege achitarea sumei corespunzătoare înscrierii într-una sau mai multe categorii, menționate în art. 8.  Un animal poate fi adoptat de mai multe persoane, iar o persoană poate adopta mai multe animale.

Art. 2. Perioada de adopție este de un an, cu începere din data înscrierii în acest program. Perioada de adopție poate fi prelungită anual. Suma minimă este de 10 euro pentru persoane fizice şi de 500 euro pentru persoane juridice.

Art. 3. Toate animalele adoptate rămân în grija Grădinii Zoologice Brașov și în locația desemnată de către instituție, dreptul de proprietate nefiind oferit prin această „adopție”.

Art. 4. Părintele adoptiv are aceleași drepturi ca oricare alt vizitator, cu excepția evenimentelor organizate în mod  special pentru persoanele fizice/juridice din cadrul programului de adopție. Încălcarea acestui articol duce la anularea titlului de părinte adoptiv.

Art. 5. O dată  pe an se organizează Ziua Părinților Adoptivi. Cu această ocazie,  persoana trecută pe Certificatul de adopție* (respectiv deținătorii de vouchere** gratuite conform categoriei de adopție alese) poate participa la evenimente organizate de către Grădina Zoologică Brașov, poate intra gratuit la Grădina Zoologică Brașov și poate afla detalii despre animale.

Art. 6. Animale disponibile pentru adopție sunt cele din inventarul colecției de animale a Grădinii Zoologice Brașov în momentul adopției. Animalele care din cauza unor situații excepționale nu sunt disponibile pentru adopție (temporar sau permanent) vor fi menționate prin mijloace aflate la dispoziția publicului.

Lista va fi actualizată în funcție de modificările survenite în colecția de animale.

Art. 7. Suma încasată în urma adopției unui animal este folosită exclusiv pentru:

 • susţinerea programelor de conservare ale speciilor autohtone și exotice derulate la nivel local, regional, național sau internațional;
 • menţinerea și îmbunătățirea condițiilor de bunăstare fizică și psihică a animalelor;
 • achiziţionarea unor instrumente şi echipamente specifice pentru îmbunătăţirea calităţii intervenţiilor în situaţii de urgenţă;
 • tratamente medicale de uz veterinar;
 • achiziţionarea de materiale pentru realizarea enrichmentului;
 • susţinerea programului educaţional.

Art. 8. În funcţie de suma donată, părintele adoptiv va fi încadrat în una din următoarele categorii ale programului de adopţie (Silver (categoria I), Silver+ (categoria II), Gold (categoria III), Gold+ (categoria IV), Platinum (categoria V), Platinum+ (categoria VI), Diamond (categoria VII)) şi va beneficia de avantajele specifice categoriei respective.

          8.1. Persoanele fizice se pot încadra în funcție de suma donată între           categoria 1 și categoria 7.

          8.2.  Persoanele juridice și instituțiile (școli, licee, universități) se pot           încadra în funcție de suma donată între categoria 5 și categoria 7.

          8.3.  Asociațiile, clasele de copii, familiile (maxim 30 de persoane) se   pot încadra în funcție de suma donată între categoria 4 și categoria 7.

         8.4. Pentru categoriile 1, 2, 3 și 4  numele părinților adoptivi vor fi menționate pe un panou comun de adopție; pentru categoriile 5, 6 și 7   numele părinților adoptivi vor fi menționate și pe o plăcuță amplasată într-un loc special amenajat în apropiere de țarcul animalului adoptat.

        8.5. Beneficiile regăsite în fiecare categorie pot suferi modificări în funcție de eventuale noi oportunități. Orice modificare a beneficiilor oferite de una sau mai multe categorii va fi anunțată în cel mai scurt timp prin mijloace accesibile atât publicului cât și deținătorilor titlului de părinte adoptiv.

Art. 9. Adopția se poate înregistra pe un nume diferit față de persoana care plătește taxa de adopție (ex. certificatul de adopție se face cadou pentru o zi de naștere, o aniversare, de sărbători etc.).

Art. 10. Titlul de părinte adoptiv nu este transmisibil.

Art. 11. Dacă părintele adoptiv își schimbă datele de contact, acesta are obligația să anunțe în timp util modificările.

Art. 12. Persoanele fizice sau juridice pot oricând renunța la titlul de părinte adoptiv, fără ca suma oferită până în acel moment să fie returnată. Renunțarea la titlul de părinte adoptiv atrage implicit pierderea tuturor beneficiilor corespunzătoare categoriei de adopție în care părintele adoptiv era încadrat.

Art. 13. În cazul decesului/relocării animalului adoptat, părintele adoptiv poate opta pentru un alt exemplar.

Art. 14. Animalele care dețin un nume își vor păstra identitatea în urma adopției. Dacă animalul adoptat nu are nume, primul părinte adoptiv poate propune unul. Numele nu trebuie să aibă nici un fel de conotație negativă, indiferent de natura acesteia. Grădina Zoologică Brașov își rezervă dreptul de a aproba numele propus de părintele adoptiv sau de a-l respinge, dacă acesta nu corespunde criteriului menționat mai sus.

Art. 15. Grădina Zoologică Brașov își rezervă dreptul de a modifica prezentele condiții. Modificările vor fi anunțate în timp util, prin mijloace accesibile publicului.

Art. 16. Echivalentul sumelor în euro reprezentând contravaloarea adopțiilor va fi plătit în lei la cursul BNR din ziua achitării adopției.

* Invitația la Ziua părintelui adoptiv este pentru o singură persoană, în cazul persoanelor juridice, asociațiilor, familiilor, claselor de copii, școli, licee și universități pentru a participa la Ziua Părinților adoptivi va fi desemnat un singur reprezentant. Restul persoanelor vor avea acces în limita numărului de vouchere gratuite conform categoriei de adopție alese. 

** Voucherele pot fi folosite la Ziua părintelui adoptiv sau la o altă vizită la alegere